%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם מותר לספוג שמן מחציל מטוגן בשבת


כ"ו אייר התשע"ד מאת:מלכה

שאלה:
האם מותר בשבת לספוג מחציל מטוגן את השמן?

תשובה:
כל שמטרת הספיגה היא על מנת להוציא את השמן הבלוע בחציל, מותר לעשות כן בשבת, ואין בזה איסור משום סוחט.[למעט אם עושה כן מפני שצריך לשמן, שאז אין לעשות כן בשבת].

מקורות:
שמן הבלוע בחציל, דומה הוא לכבשים ושלקות, שאם אינו צריך למימיהן ואינו סוחטן אלא לתקנם לאכילה מותר לסוחטן בשבת. אך אם צריך למימיהן אסור לסוחטן בשבת. ולדעת ר"ת העושה כן חייב חטאת כמבואר בשו"ע סימן שיט סעיף ז.

וכתב המשנ"ב ס"ק כה והוא הדין דמותר לסחוט לכתחילה לאקשי"ן (איטריות המלאות בשמן או בשומן) משומן הנבלע בהן, אם הוא עושה כן מפני שאינו יכול לאוכלן משום שומן הרבה שבהם, עי"ש. וכן כתב הכה"ח ס"ק מד עי"ש. עי"ש. וכן הדין בחצילים שספגו שמן בעת הטיגון שמותר לסופגן ולהוציא את השמן הבלוע בהם כשאינו צריך לשמן, ומטרתו היא לאכול חציל נטול שמן.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.