%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם מותר לסכך בענפי דקל רחבים יותר מארבע טפחים


י' תשרי התשע"ו מאת:ניסן

שאלה:
האם מותר לסכך בענפי דקל רחבים יותר מארבע טפחים, או יש לחוש לגזירת תקרה שאין לסכך בנסר שהוא רחב ארבע טפחים משום גזירת תקרה?

תשובה:
ענפי אילן הרחבים ד' טפחים, כגון שמצוי בענפי דקל הרחבים ביותר, כתבו הפוסקים דלא שייך בהם גזירת תקרה, וכשרים לסכך בהם. שלא שייך גזירת תקרה, אלא בנסרים שדרך לעשות מהם תקרה, מה שא"כ בענפים אלו שאין עושים מהם תקרה.

מקורות:
כ"כ בספר חוט שני לגר"נ קרליץ סימן תרלא עמוד רטז| ובספר אשרי האיש בשם הגרי"ש אלישיב עמוד קסו.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.