%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם מותר ללכת לחוזים בכוכבים


ח' אלול התשע"ה מאת:נועה

שאלה:
כבוד הרב רציתי לשאול האם מותר ללכת לחוזים בכוכבים ולדעת את העתידות?

תשובה:
אמרו רבותינו ז"ל מניין שאין שואלין בכלדיים (חוזים בכוכבים, רשב"ם) שנאמר (דברים יח) תמים תהיה עם ה' אלהיך (פסחים קיג:).

אך יש לציין שאף שאסור לשאול בכלדיים משום "תמים תהיה", אבל אם אמרו לו מעצמם דבר של דאגה, ראוי הוא לחוש לדברים. כי הרבה פעמים אומרים האמת בעתידות כדכתיב (ישעיהו מ"ז י"ג) מאשר יבאו עליך מאשר ולא כל אשר, וא"כ החסיד יחוש לדבריהם לבקש רחמים ולעשות צדקה וכיוצא בו שהם מדברים שמבטלים את הגזירה, (ריטב"א שבת קנו:).

ועוד מצינו בראשונים בביאור המצווה הזאת: שנצטונו להיות לבבנו תמים עמו יתברך, וענין הצוואה הזאת שנייחד לבבנו אליו לבדו ית' ושנאמין שהוא לבדו עושה כל, והוא היודע אמיתת כל עתיד, וממנו לבדו נדרוש הבאות, מנביאיו, או מאנשי חסידיו שהם האורים ותומים, ולא נדרוש מהוברי שמים ולא מזולתם ובוודאי שלא נבטח שיבואו דבריהם על כל פנים (השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם).

עולה ברור שיש איסור גמור ללכת לחוזים בכוכבים, ולידע את העתידות על פיהם. מלבד שכיום הרבה לא מבינים בחכמה זו, ובודים דברים מלבם, כידוע לכל.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.