%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם מותר לחתן לגור אצל חמותו?


כ"ז אדר התשע"ח מאת:יעקב העצני

שאלה:
שלום כבוד הרב, האם לפי ההלכה מותר לחתן לגור עם רעייתו בבית חמותו?

תשובה:
אין לחתן לגור בבית אחד עם רעייתו בבית חמותו. אלא אם כן אם יש לזוג כניסה נפרדת בפני עצמם. אולם בשעת הדחק ממש שאין לזוג מקום אחר לגור, המיקל יש לו על מה שיסמוך.

מקורות:
קידושין יב: וכן פסק הרמב"ם בפרק כא מאיסורי ביאה הכ"א סעיף טו, וזה לשונו: וכן אסרו חכמים שידור בבית חמיו שזו עזות פנים היא, וכן פסק הכלבו סימן עה, והסמ"ג סימן קכו, ועי' בתוספת שם שביאר מנהג העולםם שהקלו בזה ובראב"ד על הרמב"ם שם, וע"ע במ"ש בזה בשו"ת שבט הלוי ח"ד סימן קסו.%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.