%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם מותר להשחיז סכין שחיטה לצורך אימון ולימוד בחול המועד?


י"ח תשרי התשע"ד מאת:חיים

שאלה:
רציתי לשאול, בימים אלו אני לומד את מקצוע השחיטה, האם מותר לי להשחיז סכין של שחיטה לצורך אימון ולימוד, בימי חול המועד?

תשובה:
אסור להתאמן ולהשחיז סכין של שחיטה בימי חול המועד לצורך לימוד מקצוע העמדת הסכין. כיון שהיא מלאכה שאין בה צורך המועד.

אולם שוחט המעוניין לשחוט בהמה או עוף לצורך המועד, מותר לו לחדד הסכין ולהשחיזה לצורך השחיטה.מקורות: ראה שו"ע סימן תק"מ סעיף א. דבנין אפילו כל שהוא אסור. ובחזו"א בהל' שבת (סי' נ, אות ט) ד"ה וכן, כתב דהמתלמד להשחיז סכין של שחיטה, ומעמיד את הסכין לשחוט בו. אע"ג שבדעתו לפוגמו תיכף אחר השחיטה חשיב בונה, דבנין לשעה חשיב בונה. עי"ש.ולכן אין היתר להשחיז סכין שלא לצורך המועד כיון שהיא מלאכה האסורה בחול המועד.

ואין לומר כיון שיש בלימוד זה מצוה יהא מותר לו לעשותו בחולו של מועד, שהרי גם בדבר מצוה כשאינו לצורך המועד אסור כמבואר בשו"ע סימן תקמה סעיפים א ב. עיי"ש.

אולם לצורך המועד ראה רמ"א סימן תק"מ סעיף ח. דמותר לחדד סכין במועד. וביאר המשנה ברורה (ס"ק כו)דכיון דמלאכת אוכל נפש הוא מותר אפילו מעשה אומן ובלא שינוי.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.