%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם מותר להפסיק באמצע תפילת שמונה עשרה על מנת לא להפסיד את הרכבת?


כ"ח אב התשע"ג מאת:ל.

שאלה:
שלום כבוד הרב
אם אני מתפללת שמונה עשרה בתחנת רכבת, ולפתע הרכבת שלי מגיעה ואם לא אעלה, הרכבת הבאה תגיע רק בעוד שעה, מה עלי לעשות?

תשובה:
המתפלל תפילת שמונה עשרה הרי הוא כעומד ומדבר לפני המלך ולכן אסור לו להפסיק כלל, באמצע התפילה, גם במחיר המתנה של שעה עד לבוא הרכבת הבאה, אולם אם בוא הרכבת מטרידה את המתפלל עד כדי שאינו מסוגל לכוון בתפילה יעקור רגליו בשתיקה וימשיך את התפילה ברכבת.

מקורות:
כתב השו"ע (סימן קד -ב)היה מתפלל בדרך ובאה בהמה או קרון כנגדו יטה מן הדרך ולא יפסיק, אבל בענין אחר אין לצאת ממקומו, עד שיגמור תפילתו.אלא אם כן הוא בתחנונים שלאחר התפילה. ע"כ.- ומשמע מדברי השו"ע שדווקא משום סכנה שהקרון או הבהמה עלולים לרומסו, רק אז התירו לו לעקור רגליו, אבל שלא במקום סכנה אין לו לעקור רגליו.
אולם בסעיף ג כתב השו"ע ואפילו נחש כרוך על עקיבו לא יפסיק, אבל עקרב פוסק לפי שהוא מועד יותר להזיק. והרמ"א בהגה כ' דהליכה לא הוי הפסק. ועי' ביאור הלכה ד"ה לא יפסיק. דבמקום צורך גדול יש לסמוך על המקילים דהליכה לא הוי הפסק.
ובכה"ח ס"ק כא כ' דהא דלא מצינו דהליכה הוי הפסק היינו דווקא במקום דאיכא צורך תפילה אבל היכא דליכא צורך תפילה אסור. ולכן אם אין בהליכה צורך תפילה או שאין סכנה בדבר לא יעקור ממקומו. [ובהמתנה של שעה נראה דאף לדעת המ"ב לא חשיב צורך גדול אא"כ היה בע"ש או שמדובר ברכבת האחרונה בסוף היום].

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.