%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם מותר לבכות בראש השנה?


כ"ט אלול התשע"ד מאת:י.

שאלה:
כבוד הרב מותר לבכות בתפילה של ראש השנה ? אם זה אסור, האם זה עבירה?

תשובה:
רבינו חיים ויטאל בשער הכוונות (דף צ ע"א), העיד על רבינו האר"י ז"ל שהיה נוהג לבכות הרבה בתפלות ראש השנה, אף על פי שהוא יום טוב, ומכל שכן בתפלות יום הכפורים, והיה אומר כי מי שאין בכיה נופלת עליו בימים אלה, היא הוראה שאין נשמתו שלימה והגונה. ע"כ. וכן הובא בכף החיים (סימן תקפב ס"ק ס). ומי שאינו יכול לבכות טוב לעשות קול בכי כאילו הוא בוכה, ורחמנא לבא בעי.(מגן האלף בשם השל"ה).

אך מאידך במעשה רב (סימן רז) נאמר בשם רבינו הגר"א מוילנא, שאין לבכות ביום ראש השנה, ולכן הקפיד הגר"א שהשליח צבור יאמר הקדיש בניגון לכבוד יום - טוב. ע"כ.

וביארו הפוסקים שאין סתירה בין הדברים, שאף שאין לאדם להביא עצמו לידי בכיה ועצבות, מפני קדושת החג, אבל המתעורר מעצמו לבכות בתפילותיו מחמת התלהבות דקדושה, לרוב דביקותו וכוונתו בתפלות הימים הנוראים, אין בזה שום איסור כלל.

ולכן המתפללים בכוונה בראש השנה, ועיניהם זולגות דמעות מרוב התרגשותם והתלהבותם, אין בזה שום איסור כלל, ותבוא עליהם ברכת טוב (שו"ת יחווה דעת חלק ב סימן סט).

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.