%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם העיר אילת נחשבת לחוץ לארץ


ל' כסלו התשע"ד מאת:ססי

שאלה:
ידוע שיש איסור לצאת לחוץ לארץ לצורך נופש וטיול רציתי לשאול האם אילת נחשבת כחו"ל והאם מותר לצאת לאילת לצורך נופש וטיול?

תשובה:
אילת דינה כחוץ לארץ בין להקל ובין להחמיר, וכשם שאסור לצאת לחו"ל לצורך טיול, כך אסור לצאת לאילת לצורך טיול. ובכל אופן שמותר לפי ההלכה לצאת לחו"ל, יש להתיר גם לצאת לאילת.

מקורות:

כן כתב בספר אור לציון (שביעית עמוד עט)וזה לשונו: והנה לכל הדעות גבול ארץ ישראל אינו מגיע עד לדרום הערבה, ובודאי שאינו מגיע לעיר אילת שליד ים סוף. והחלק הדרומי של הנגב אינו מארץ ישראל.ועל כן העיר אילת דינה כחוץ לארץ בין להקל ובין להחמיר.ואין שם דיני שביעית. ואין הירקות שם אסורים משום איסור ספיחים. וכו' עי"ש.ובספר אור לציון ח"ג עמוד רכח בביאורים כתב שלענין איסור יציאה לאילת דינה כחו"ל עי"ש.וכן פסק בספר ילקוט יוסף כרך שביעית עמוד ע שלגבי טיול לאילת דינו כטיול לחו"ל, ובכל אופן שמתירים לצאת לחו"ל, יש להתיר גם לאילת.עי"ש.

ועי' בשו"ת שבט הלוי חלק ה סימן קעג דן בענין זה וכתב בזה, וזה לשונו:

...אבל בדעתו לחזור אסור לצאת שלא לצורך כלל, אבל בצורך כל דהו לא גזרו, ובטיול ע"פ סברא לא נקרא צורך, ומכ"מ אם הולכים לזמן מועט מאד לראות פלאי הטבע של יוצר בראשית ב"ה יש מקום לצדד להקל, כמובן צריך להפך הכל לדרך מצוה, ועיין בבלי וירושלמי ריש פ"ג דמו"ק. ע"כ.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.