%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם הטבעת חוצצת בנטילת ידים


י"א סיון התשע"ו מאת:מלכה

שאלה:
האם צריך להוציא את הטבעת בשעת נטילת ידים?

תשובה:
כתב השו"ע (קסא- ג) "צריך להסיר הטבעת בשעת נטילת ידים".

והוסיף הרמ"א (שם) "ואפילו אינו מקפיד עליו בשעת נטילה, הואיל ומקפיד עליו בשעה שעושה מלאכה שלא יתלכלך הטבעת צריך להסירו בשעת נטילה".

וביאר ה"מגן אברהם" דהיינו בשעת לישה, ומקורו טהור מדברי הרא"ש בשם הראב"ד.

ומבואר מכאן להלכה: אשה שמקפידה להסיר הטבעת בשעה שלשה בצק, צריכה להסירה גם בעת הנטילה, אך אם אינה מקפידה בשום פעם להסיר הטבעת בשעה שהיא לשה בצק, אינה צריכה להסיר הטבעת בשעת הנטילה (כה"ח ס"ק לא).

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.