%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם החיוב לשתות בפורים יין בדווקא


י"ג אדר ב' התשע"ו מאת:שמחה

שאלה:
האם יש חובה לשתות יין בפורים או שאפשר לצאת ידי חובה גם בשאר משקאות חריפים ?

תשובה:
אמרו חז"ל "חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי" ומכאן שיש חיוב להתבסם בפורים, אך מלשון חז"ל אינו במשמע שיהיה דוקא על ידי יין, שהרי עיקר המטרה להתבסם וממילא כל דבר המבסם בכלל החיוב.
אך מלשון רש"י והרמב"ם נראה שהחיוב נאמר דווקא על היין, ויש שביארו שהרי כמה ניסים שנעשו במגילה היו ע"י משתה היין. ולכן מן הראוי שעיקר המשתה יהיו על ידי יין, ואח"כ יוכל להוסיף אם ירצה גם שאר משקאות המשכרים.

מקורות:
שו"ע תרצ"ה ב| רש"י מגילה דף ז רמב"ם פ"ב מגילה הט"ו, שו"ת התעוררות תשובה ח"ג סימן תצא. מועדים וזמנים ח"ב סימן קצ.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.