%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם גם בלילה יש חיוב ללבוש ציצית ?


י"ט ניסן התשע"ו מאת:זלמן כהן

שאלה:
האם מותר לכתחילה ללכת בלי ציצית בשעות הלילה?

תשובה:
להלכה נקבע שלילה אינו זמן ציצית שנאמר "וראיתם אותו" (ראה שו"ע סימן יח-א).

מכל מקום כתב רבינו האר"י (שער הכוונות דרוש א של תפילת ערבית) שצריך להזהר שלא להסיר מעליו ציצית קטן, לא ביום ולא בלילה, וישכב עמו בלילה ויועיל מאוד לבטל כוחות החיצוניים, ולא יסירנו בשום זמן מעליו אלא בכניסתו לבית המרחץ.

וכתב הגאון החיד"א בספרו ברכי יוסף "שכן ראוי לכל אדם לנהוג, וכן נוהגים שלימים, וכן רבים, המיישרים אורחותיהם"

ובכף החיים (סימן יח ס"ק טו) העיד שכן נהגו גדולים וקטנים כדברי רבינו האר"י שלא לפשוט הטלית קטן אפילו בלילה, כי אם בבית המרחץ", ע"כ.

ומעתה הראת לדעת עד כמה הקפידו בענין הסרת הטלית קטן מעליו אפילו בשעת שינה, על אחת כמה וכמה בשעות הלילה שעדין מהלך בשוק ובביתו שיהיה לבוש בטלית קטן ולא יסירנו מעליו בשום מצב , לגודל יקרת המצוה החשובה הזו.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.