%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם בת בכורה צריכה לצום עד שתאכל מסעודת סיום מסכת


י"ג ניסן התשע"ח מאת:איילת

שאלה:
שלום כבוד הרב, האם בת בכורה צריכה לצום עד שתאכל מסעודת סיום מסכת?

תשובה:
מרן השולחן ערוך (ת"ע- א) הביא בשם יש מי שאומר שאפילו נקבה בכורה מתענה בתענית בכורות.

ואילו דעת הרמ"א (שם) שלא נהגו כן ואין הבכורה מתענה. וכתב הגאון חיד"א (שמחת הרגל על ההגדה דף מב) שהעיקר כמאן דאמר שהנקבות הבכורות לא יתענו ערב פסח כדעת הרמ"א. וכ"כ היפה ללב (ח"ה סימן ת"ע) וכן פסק הבן איש חי (פרשת צו אות כה).

וכיום נהגו לפטור תענית זו על ידי השתתפות בסיום מסכת, ולכן מהיות טוב, מן הראוי שגם אשה תשתתף בסיום מסכת, או תאכל משיירי סעודת מצווה זו (עיין אור לציון ח"ג פי"ב תשובה ב), על מנת לפטור עצמה מן התענית לכל הדעות.

ואם אמורים להביא לה משיירי סעודת המצווה מיד בבוקר, מן הראוי שתמתין עד שתאכל מהם.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.