%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם אפשר לעשות תענית דיבור בחודש ניסן


י' ניסן התשע"ז מאת:עמרם

שאלה:
שלום כבוד הרב האם מותר לעשות תעית דיבור בחודש ניסן?

תשובה:
אפשר לעשות תענית דיבור כל השנה כולה כולל שבתות וחגים, וכל שכן בחודש ניסן.

וצא ולמד ממה שמבואר בזוהר הקדוש (פרשת בראשית דף לב עמוד א) שכתב "וכך הוה עביד רבי שמעון כד חמי לאמיה דהות משתעיא הוה אמר לה אמא שתוקי שבת הוא ואסיר" - ופירושו כשהיה רבי שמעון בר יוחאי רואה את אמו מדברת בשבת היה מוכיח אותה על כך מפני קדושת השבת.

ובספר חסידים (מרגליות) סימן קי הביא מעשה דומה שמצינו בירושלמי על אמו של רבי ישמעאל דהוי קא משתעי טובא אמר לה אימי שתוקי דמילי אסירי, ואמר ר' אמי בדוחק התירו שאלת שלום בשבת, אלא מפני שהפה טרוד ורגיל ולמוד לדבר, ע"כ.

וכבר הפליג הגאון רבינו אליהו מוילנא באגרתו המפורסמת שכתב לבני משפחתו במעלת השתיקה, וזה לשונו:

"וכל רגע ורגע שהאדם חוסם פיו זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך ובריה יכולים לשער (מדרש). ואומר הכתוב (תהלים לד, יג-יד): "מי-האיש החפץ חיים, אהב ימים וגו' נצר לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה", ובזה יכופר לו כל עון וניצול משאול תחתית, כמו שכתוב (משלי כא, כג): "שמר פיו (מאכילה ושתיה יתרה) ולשונו (מדברים בטלים), שמר מצרות נפשו". "מות וחיים ביד-לשון" (שם יח, כא). אוי למי שממית עצמו בשביל דיבור אחד. "ואין יתרון לבעל הלשון " (קהלת י, יא)" ע"כ.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.