%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם אפשר לעשות הבדלה בלי בשמים?


י"א אייר התשע"ד מאת:ל.

שאלה:
כבוד הרב עשינו הבדלה בלי בשמים האם יצאנו ידי חובה?

תשובה:
מברכים על הבשמים במוצאי שבת על מנת להשיב את הנפש שהיא כואבת על יציאת השבת. ואם הבדיל בלי לברך על הבשמים יצא ידי חובתו.

מקורות:

ברכות (נג:) אמר רב יהודה אמר רב אין מחזרין על האור כדרך שמחזרין על כל המצות וכתב הרא"ש (סו"ס ג) ומכל שכן על הבשמים דאינם אלא להשבת נפשות וכן כתב הרב המגיד בפרק כ"ט (הכ"ו) שכתב הרשב"א (שם ד"ה אר"י) בשם הראב"ד ז"ל וכן כתב רבינו ירוחם בחלק כ' (ני"ב קב ע"ג):
וכ"כ הטור והשו"ע (אורח חיים סימן רצז) מברך על הבשמים אם יש לו ואם אין לו א"צ לחזור אחריהם שאין מברכין עליהן אלא להשיב הנפש שהיא כואבת מיציאת השבת.ע"כ. ומבואר דאינו לעיכובא.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.