%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם אפשר לזרוק פירות וירקות של היתר מכירה לפח?


י"ח תמוז התשע"ה מאת:יעקב

שאלה:
שלום כבוד הרב, אם אני לא אוכל מהיתר מכירה וקיבלתי פירות וירקות של "היתר מכירה" האם אפשר לזרוק את הפירות הללו היתר המכירה לפח האשפה?

תשובה:
ידועה המחלוקת בין פוסקי זמננו אם אפשר לסמוך על היתר מכירה אם לאו, אך זה ברור שאף מי שמחמיר על עצמו ואינו סומך על היתר המכירה, אין לו היתר לזרוק את הסחורה לפח הן משום איסור בל תשחית, והן מצד הפסד פירות שביעית. ולכן מן הראוי להעביר את הפירות והירקות לאדם הסומך על היתר מכירה, ואין בזה משום לפני עוור לא תתן מכשול, כיון שכלפיו אינו מכשול כלל.

מקורות לעיון
לפני עיור| עי' שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן סו ד"ה ועל מה דליכא לפני עיור בכה"ג ואף שהשעה"מ כ' בהל' אישות פ"ז הי"ב דהנמנעים להדליק הטאבאק בנר של חלב אסורים ליתן למי שנוהג בו היתר משום דקעבר בלפני עור כיון דלדידיה איסורא הוא עייש"ה, מ"מ האחרונים החליטו בזה דלא כוותיה ועיין בשו"ת כת"ס או"ח סי' ס"ו שתמה על השעה"מ שסותר את דברי עצמו בהל' לולב הל' כ"ה לענין עישון ביום טוב עיי"ש.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.