%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם אפשר לאגוד את הלולב בחוט פשתן?


י"ד תשרי התשע"ו מאת:שלמה כהנא

שאלה:
האם אני יכול לאגוד את שלושת המינים בחוט פשתן?

תשובה:
במסכת סוכה (דף לו:) מצינו שנחלקו התנאים בדבר:

לדעת רבי יהודה "אין אוגדין את הלולב אלא במינו" ולדעת רבי מאיר "אפילו בחוט ובמשיחה כשר".

ולהלכה פסק הרמב"ם (הלכות שופר וסוכה ולולב פרק ז הלכה יב):

שאפשר לאגוד את הלולב בחוט, או במשיחה, ובכל מין שירצה הואיל ואין אגידתו מעכבת. וכן פסק השו"ע (בסימן תרנ"א סעיף א)

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.