%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם אבלות בפורים (בדברים שבפרהסיה)אינה נוהגת בשני הימים?


י"ג אדר התשע"ג מאת:לוי

שאלה:
רצינו לשאול האם מה שנפסק להלכה ש"בפורים נוהג בו אבלות בדברים שבצנעה בלבד ואין נוהג בו אבלות בפרהסיה" האם הוא כולל את שני הימים י"ד וט"ו ? או שמא הלכה זו נאמרה כל אחד ביומו בן י"ד אין נוהג אבלות בי"ד בלבד אבל בט"ו נוהג בו כרגיל , ובן ט"ו אינו נוהג בט"ו אבל בי"ד הוא נוהג בו אבילות כרגיל?

תשובה:
אין אבילות נוהגת בפורים בשני הימים הן בי"ד והן בט"ו. בין לתושבי ירושלים, ובין לתושבים הגרים בשאר ערי הארץ (שאינם מוקפות חומה מימות יהושע בן נון) .

ולכן בין בי"ד ובין בט"ו, האבלים יושבים על כסאות כרגיל ולובשים בגדים שאינם קרועים.וכן נועלים נעלי עור. אבל בדברים שבצנעה נוהג בהם.

מקורות:
רמ"א או"ח תרצ"ו סעיף ד כה"ח סעיף כב, חזו"ע פורים, וכ"כ בחזו"ע אבלות כרך ג.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.