%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

אכילת עוף בשבתות שבתוך השלושים לפטירת אחד הקרובים


י מאת:זהבה אמילי

שאלה:
האם מותר לאכול עוף/בשר לאחר השבעה בשבתות ?

תשובה:
מצד הדין מותר לאבל, לאחר הקבורה, לאכול בשר ולשתות יין, וכל שכן בשבתות, שמותר לאכול בשר אף אם עדיין לא נקבר המת. וכן נפסק בשו"ע יו"ד סימן שמא.

אולם יש לציין את המנהג שנהגו חלק מקהילות מרוקו והובא בספר "תורת אמך" וזה לשונו:

"בשבתות במשך החודש אין אוכלים בשר, באבלות על אב ואם ואילו על שאר קרובים הקלו להם באכילת בשר עוף. בבוגמז ובעיר
איליג' לא אכלו חודש ימים בשר גם כאשר הסתלק תלמיד חכם מופלג.

ובמוגאדור אין אוכלים בשר כל החודש, בפאס ומכנאס, נוהגים לאכול בשר גם בתוך השבעה חוץ מיום הראשון לקבורה (רבי
ניסים שריקי וכ"כ בספר נוהג בחכמה עמוד יב אות ה). ומנהג פאס אוכלים בשר ושותין יין בשבעה. והגר"ש משאש זצ"ל כתב בשו"ת
שמש ומגן (ח"ד יו"ד סימן כז), שאין אוכלים בשר רק בשבעה, ואחריה אוכלים בשר בין בשבת ובין בחול. וכך הוא מנהג מכנאס. והיו שלא
אכלו בשר אף בשבת עצמה במשך החודש, (ר' משה סבאג שליט"א רב מושב ישרש). עכ"ל.

ולכן במקום שנהגו להמנע מאכילת בשר בשבת, אין למחות בידם בחוזקה , אך יותר נראה דכיון שנראה כנוהג אבלות בפרהסיה, יש להורות לאבל לאכול בשבת בשר ועוף בשבת, אף לבני מרוקו וכהוראת הגאון רבי שלום משאש זצ"ל.


%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.