%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גמרא


כ"ז ניסן התשע"ג מאת:יניב

שאלה:
בגמרא מס' תענית מסופר על רבי אלעזר בן פדת, שהקב"ה שאל אותו: "תרצה שאחזיר את העולם אחורה, אפשר ( במובן של ייתכן ) שתוולד בשעה של עושר". השאלה ששאל רבי אלעזר בן פדת, היא השאלה שאני רוצה לשאול: רק ייתכן? כולי האי ואפשר? איך ייתכן שלקב"ה יש מציאות של "אולי..."?

תשובה:
לימדונו רבותינו "בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא"- דהיינו שמזונותיו של אדם אינם תלויים בזכויותיו אלא במזלו. והמזל תלוי ביום ובשעה שהוא נולד, ולכן אמר לו הקב"ה גם אם אהפוך את כל העולם ואשנה את גלגל המזלות עדיין יתכן שתוולד במזל של עניות. כי הקב"ה לא מתערב במזלו של האדם. שכך גזרה חכמתו יתברך .

ברם אם האדם מתפלל הוא מסוגל לשנות את מזלו, אך באופן זה ינכו לו מזכויותיו,ורבי אלעזר לא רצה מזונות בדרך נס שאז ינכו מזכויותיו אלא מכח מזלו. ועל השיבו השי"ת שאינו מתערב במזל, ולכן הוא הציע להפוך את העולם ו"אפשר"(אולי) תוולד בשעה שמזלך יאיר לך. (עי' מהרש"א תענית כה.).

והא לך לשונו של רבינו בחיי (דברים פרק לא):

ולפי הידוע שקבע הקדוש ברוך הוא ברקיע מהלכות הכוכבים ונתן להם כח לפעול פעולות בשפלים, והם במהלכם מועילים ומזיקים בעוה"ז, והכל תלוי במזל, ... וכן האמת כי הש"י נתן להם הכח בעת יצירתם להועיל ולהזיק, אבל הוא יתברך עם היות שמסר להם הכח לפעול בשפלים, הנה כחו יתברך עליון על הכל לא הושלל ממנו, ובידו להשפיל הגבוה ולהגביה השפל, לקיים הנגזר ולהוסיף על הנגזר ולגרוע ממנו, וכו' עיין בדבריו הנעימים.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.