%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גילוח זיפי הזקן ב"חול המועד" סוכות, לכבוד חג "שמחת תורה"?


כ"א תשרי התשע"ד מאת:חיים

שאלה:
רציתי לשאול, האם מותר לגלח את זיפי הזקן שצמחו בימי חול המועד, לכבוד חג שמחת תורה?

תשובה:
אין להתגלח בחול המועד ואף לא בערב יום טוב האחרון של חג .
לכבוד שמחת תורה.


מקורות :
כתב השו"ע (תקלא ב) אין מגלחין במועד אפילו אם גילח קודם המועד.
וביאר המשנה ברורה (ס"ק ד) ואף שאין שייך בו את הטעם הכללי שאסרו לגלח במועד "כדי שלא יכנס לרגל כשהוא מנוול" שהרי הוא גילח קודם המועד. בכל זאת אסור, משום שהרואה אינו יודע שפלוני גילח קודם המועד, ויבוא לומר שמותר לגלח במועד בכל אופן.

והנה הגר"מ פינשטיין בשו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן קסג כתב להקל לאלו הרגילים לגלח את הזקן בכל יום, , או אחת לשלשה ימים, ליכא שום איסור. ואולי גם הנו"ב יודה בכזה דמשמע שם בסוף התשובה שרק יחידים היו רגילין להסתפר בכל עת בזמנו ובמקומו.

והוסיף שם :ומ"מ איני נוהג להתיר, אלא למי שיש לו צורך ביותר, או מצטער ביותר. ואם אחד ירצה לסמוך ע"ז גם בשביל היפוי לבד אין למחות בידו, כי מעצם הדין הוא מותר לע"ד.עכ"ל.

אולם רוב האחרונים דחו שיטה זו והעלו להחמיר בכל אופן שאין להתגלח בחול המועד כלל. והאריך בזה בשו"ת תבואות שמש (סימן נה), וכן העלה בספר ילקו"י בשם אביו מרן שליט"א. ובספר פסקי תשובות סימן תקלא אות ב בשם האחרונים עי"ש.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.