%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גזיזת צפורניים בלילה


ט"ו שבט התשע"ה מאת:יגאל

שאלה:
א - האם מותר לגזוז ציפורניים בלילה? ומה הטעם בדבר? ומשנה הסדר איך לגזור (אחד אחרי השני).

ב - האם מותר באותו יום לגזוז ציפורניים של הידיים וגם של הרגליים? כי יש אומרים זה דומה למה שעושים למתים.

תשובה:
א. מותר לגזוז ציפורניים בלילה ואין כל איסור בדבר. (שו"ת יצחק ירנן סימן כד).

ב. יש שכתבו סדר לגזיזת ציפורניים (עי' רמ"א או"ח סימן רס), וכן יש שהזהירו(מג"א בשם המגיד מישרים) שלא לגזוז ציפורני ידיו ורגליו ביום אחד, עכ"ז רבינו האר"י לא הקפיד בזה כלל והיה קוצץ בערב שבת ציפורני ידיו ורגליו יחד, וכן לא היה מקפיד על סדר גזיזתן .

ומכח זה כתב הרב חיד"א (מחב"ר אות ד) שאין לחוש לזה כלל, ומותר לגזוז ציפורני ידיו ורגליו ללא סדר וביום אחד. והוסיף הגאון חיד"א זצ"ל(בספרו ברכ"י אות ה) שכן פשט המנהג ואין אחד שנזהר בזה כלל. וכן פסק הכף החיים (סימן רס ס"ק טו"ב).

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.