%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

ברכת שהחיינו על פרי מורכב


י"ט כסלו התשע"ו מאת:יעקב

שאלה:
פרי מורכב מברכים עליו שהחיינו?

תשובה:
נחלקו הפוסקים בדבר האם יש לברך "שהחיינו" על פרי מורכב. שיש מן הפוסקים שסוברים שאין לברך "ברכת שהחיינו" מכיון שנעשו נגד רצון הבורא. ויש חולקים וסוברים שיש לברך "שהחיינו" על פרי מורכב, שלא יהא אלא כרואה "בריות נאות" שהם נכרים שמברך עליהם אע"פ שקיומם בעולם הוא נגד רצון הבורא.

ולהלכה הכריעו פוסקי זמננו שיש לברך על פרי המורכב " ברכת שהחיינו", וכן המנהג, ובמקום מנהג אין אומרים "ספק ברכות להקל".

מקורות:
עי' כה"ח סימן רכה ס"ק כו שהביא דעות הפוסקים והכריע שאין לברך. עי"ש. אולם בספר הליכות עולם ח"ב עמוד קצו פסק שיש לברך שהחיינו מכח המנהג. וכן פסק בספר אור לציון (ח"ב פי"ד תשובה מה) שיש לברך בפירות שלא נעשה בהם ההרכבה.[שהם רוב העצים המצויים כיום].

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.