%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

ברכת שהחיינו בבגדים עד מתי אפשר לברך?


ל' ניסן התשע"ד מאת:טוביה

שאלה:
עד כמה זמן מלבישת הבגד ניתן לברך שהחיינו?

תשובה:
הלובש בגד חדש יש לו לברך שהחיינו מיד בלבישת הבגד, ואם שכח לברך שהחיינו, כל זמן שלא פשטו ויש לו שמחת הלב יכול לברך.

אבל אם פשט הבגד שלא על מנת לחזור וללובשו מיד, שוב אין לו לברך שהחיינו כשחוזר ולובשו פעם שניה. אלא יברך בלא הזכרת שם ומלכות.

מקורות:
כה"ח סימן רכג ס"ק לא.וסק"ה,וע"ע חזו"ע ברכות עמוד תב.וע"ע פסקי תשובות סימן רכג אות ז' ובמה שציין שם.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.