%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

ברכת הגומל ליוצא מכלא צבאי


י"ט אב התשע"ה מאת:חייל

שאלה:
האם חייל שיוצא מכלא צבאי צריך לברך הגומל ביציאתו משם?

תשובה:
שנינו "ארבעה צריכים להודות ואחד מהם: מי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא ממנו.

וביאר הר"י מיגאש בטעם הדבר: לפי שכשהיה בבית הסוהר נשללה חרותו ולא היה מושל בנפשו, ועתה משהשתחרר מבית האסורים יצא ממצב זה, ועל כך נתקנה הברכה להודות לה' על פדותו וחירותו.

ומכיון שכן אין הבדל באיזה סוג מעצר היה, כל שהיה עצור בבית הסוהר מכל סוג שהוא, ואף אם נעצר בבית כלא צבאי, כיון שבאותה שעה נשללה חירותו, משהשתחרר ממנה, יברך הגומל ביציאתו.


מקורות לעיון :
ראה כה"ח או"ח סימן רי"ט ס"ק י"א| ע"ע בספר אור לציון ח"ב פי"ד תשובה מ דאף אם ישב בחדר מעצר אפילו זמן קצר, ואפילו בלא חקירה, משיצא ממנה יברך הגומל.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.