%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

ברכת האילנות בחג ובשבת


ג' ניסן התשע"ה מאת:גבאי בית הכנסת

שאלה:
אצלנו בבית הכנסת נוהגים לברך ברכת האילנות בשבת, או בחג ראשון של פסח ברוב עם. האם להמשיך במנהג זה, כי חלק מהמתפללים העירו לי על כך שאינו ראוי.

תשובה:
במקומות שנהגו לברך ברכת האילנות ביו"ט ימשיכו במנהגם, ויש להם על מה שיסמוכו.

אולם לגבי שבת במקומות שאין ערוב, אם יש לחוש לטלטול הסדור יש לברך ברכת האילנות בימות החול.


מקורות:

יש אומרים שאין לברך בשבת ויו"ט "ברכת האילנות" שמא יטלטל או יקח בידו הפרחים להריח בהם, או שמא יתלוש. ולדברי המקובלים שע"י ברכה זו מברר ניצוצי הקדושה מן הצומח, יש עוד איסור נוסף של מלאכת "בורר" בשבת וביו"ט . ועל כן אסור לברך ברכה זו בשבת ויו"ט (כה"ח אות ד| אור לציון ח"ג עמוד סט).

אולם בספר חזון עובדיה (פסח עמוד כ) האריך בזה והעלה להקל בזה, אלא שלכתחילה מהיות טוב יש לברך ברכת האילנות בימות החול. וסיים שם וכן הוריתי הלכה למעשה כשחל ר"ח ניסן בשבת ברכתי ברכת האילנות בשבת ברוב עם כמנהגנו תמיד לברך ביום ר"ח. עי"ש.

וכן נהגו בני מרוקו לברך לכתחילה ביו"ט של פסח. וכן נהגו בג'רבא לברך ברכה זו בשבת וביו"ט (שמחת כהן או"ח, קמב), וכן היה המנהג בקושטא כפי שהעיד הגאון מהר"ח פלאג'י (בספרו מל"ח סימן א אות ח).

ובספר הליכות שלמה(עמוד לב בהערה)הביא שאירע שהגרש"ז אויערבאך בירך ברכה זו בשבת.

וכן דעת הגרי"ש אלישיב שאפשר לברך ברכה זו בשבת (אשרי האיש עמוד שכה).

ויש לציין שהגאון האדר"ת היה מהדר לברך ברכה זו בשבת על מנת להשלים למאה ברכות (נפש דוד עמוד 138).

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.