%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

ברכה על ארטיק שנקנה בשבת בחוף הים


י"ח אייר התשע"ד מאת:ע.

שאלה:
מישהו שנוסע לים בשבת וקונה שם ארטיק או שתייה האם הוא צריך לברך עליהם או שאסור לו לברך?

תשובה:
כיון שאדם זה שנסע לים בשבת רחמנא ליצלן, עבר על מלאכות ואיסורי שבת רבים, וכן בעצם הקנייה יש איסור מדבריהם, לכן אין לברך על המאכל שקנה בחוף הים, לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה, ואין זה מברך אלא מנאץ.


מקורות וביאורים:

למרות שמטרת הנסיעה לא היתה לצורך קניית השתייה אלא לצורך רחיצה בים. מכל מקום כיון שאסור לקנות ולמכור בשבת, אף שאיסור זה הוא מדרבנן, אין לברך על השתייה שקונה שם, כמבואר בשו"ע (או"ח סימן קצו א) אכל דבר איסור אע"פ שאינו אסור אלא מדרבנן אין מברכים עליו לא בתחילה ולא בסוף.

וכל שכן בנידון זה שכרוכים בו איסורי שבת רבים והרי זה דומה למה שאמרו במסכת בבא קמא דף צד עמוד א :

הרי שגזל סאה של חטין, טחנה, לשה ואפאה והפריש ממנה חלה, כיצד מברך? אין זה מברך אלא מנאץ, ועל זה נאמר: (תהלים י') בוצע ברך נאץ ה'.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.