%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

בקבוק שמן שהיה פתוח כל הלילה


י"ח אדר התשע"ה מאת:רחל מלכה

שאלה:
כבוד הרב השארתי בקבוק שמן פתוח כל הלילה האם יש בו מותר להשתמש בשמן?

תשובה:
משקין שנתגלו אסרו חכמים לשתותם ולהשתמש בהם למאכל, מפני החשש שמא הנחש שתה מהם והטיל בהם ארס.

אולם כתבו הראשונים שבזמן הזה שאין נחשים מצויים בינינו מותר לשתותם, ואין חוששים שמא הטיל בהם הנחש ארס.

ובמקומות שמצוי קצת נחשים יש לכל ירא לנפשו לחוש להזהר בזה.

ומכל מקום לכתחילה כדאי מאוד להיזהר ולכסות את המאכלים והמשקאות ולא להניחם גלויים, מפני שמצויים נמלים ותולעים שיכולים להתערב במאכלים ובמשקאות ולא ישים ליבו לכך, ויבוא להיכשל חלילה באכילת שקצים ורמשים.
מקורות:

משנה תרומות פ"ח משנה ד| שו"ע יו"ד קטז -א|כה"ח שם אות ו| שם אות ט.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.