%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

ביקור בגן הבהאים בחיפה


כ"ו אייר התשע"ה מאת:אברהם ז.

שאלה:
שלום כבוד הרב הגנים הבהאים בחיפה השייך לכנסייה של הדת הבהאית האם מותר לבקר שם ?

תשובה:
הפוסקים דנו בשאלה זו והעלו להתיר לטייל שם. ואין לזה דין גינה שבחצר אליל שאסור לטייל שם. מכיון שאין בגן פסילים ואלילים.

אך מכל מקום ירא שמים ימנע רגלו מנתיבות עקלקלות ומלכת למקום זה, שבוודאי הביקור לא יוסיף יראת ה' בלבו. ומכוער להתקרב לפתח ביתם של דתות אחרות.


מקורות:
בשו״ת מגדל צופים (ח״ב סי׳ ל׳) נשאל: האם מותר לטייל
בגנים שמסביב לבתי הפולחן של הבאהיים בחיפה,
ומבאר שם, דבפולחן של הבאהיים יש מקום לחשוש שמעורב
בו עניני ע״ז והאריך בעניין והעלה להתיר מכיון שבגן הבאהיים אין פסלים ואלילים לכן אין לזה שם "גינה שבחצר אליל", ולכן מותר לטייל שם, עכ״ד.

וראה באוצר פסקי ע"ז לרב מיכאל פרץ שהעלה להתיר בנימוק שאינם נחשבים לעובדי ע"ז לפי שראש דתם מאמין בא-ל אחד. ובסו"ד כתב שטוב להמנע מלהכנס בכל מקום שיכול לרומם שאר הדתות. ומכוער להתקרב לפתח ביתם של דתות אחרות. ואע״פ שיש אומרים שהגנים
שייכים לעצם הכנסיה שלהם מכל מקום מקשרים בין יופי הגנים למי שעשההגנים, ועל ידי זה מרוממים את דתות השקר והזיוף והמרמה. ולכן יש להמנע מלילך במקומות הללו.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.