%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

אתרוג שהיה במקפיא שנה שלימה האם הוא כשר לברכה בשנה הזו?


י"א תשרי התשע"ד מאת:דוד

שאלה:
אתרוג שנשמר במקפיא מחג סוכות הקודם, האם הוא כשר לברכה ?

תשובה:
בדין זה נחלקו הפוסקים. והיות וכיום מצוים אתרוגים לרוב יש להחמיר שלא לברך עליהם.

מקורות:
כתב השו"ע (סימן תרמח- א)אתרוג היבש פסול. ושיעור היבשות כשאינו מוציא שום ליחה.וראה בשע"צ ס"ק ח שכתב בשם ספר הביכורי יעקב ...ובעיני ראיתי אתרוג שכבר עבר עליו יותר משנה תמימה מעת שנתלש מן האילן, שנשמר משליטת אויר ע"י הסגר בכלי של מתכת. והיה מונח במקום קר ולח קצת, ועל ידי זה נשאר לו נויו ולחותו ובדקתי ומצאתי בו הרבה לחות,וכה"ג נראה להתיר של אשתקד ע"י בדיקת חוט אם לא נתכווץ ונפסק הדרו עכ"ד.
ולפי זה יש להתיר אף באתרוג ששהה במקפיא שנה תמימה כיון שלחותו נשמרת, ואינו בגדר אתרוג היבש. וכ"כ בשו"ת שבט הלוי ח"א סימן קעו ושו"ת אז נדברו חי"ג סימן לח.ובספר חזו"ע כרך סוכות עמוד רנה.

אולם בשו"ת אגרות משה (יורה דעה חלק ב סימן כא ד"ה ובדבר אתרוג). ובחלק או"ח (סימן קפ"ה), כתב דאף דאין לפוסלו מטעם כבוש עי"ש בטעמו ונימוקו.

מ"מ אין לברך על האתרוג שהיה במקפיא, מפני שלאחר כמה ימים הוא מתקלקל, ויש לחוש שהקלקול היה קיים בו עוד בעודו במקפיא.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.