%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

אם יש עניין לקרוא את התלמוד בבלי בלי להבין?


ט"ו חשון התשע"ז מאת:יעקב ברהום

שאלה:
רציתי לשאול אם יש עניין לקרוא את הש"ס על מנת לסיימו גם בלי הבנה כלל?

תשובה:
קצת מחכמי הדור הביאו שיש להם סגולה לגמור כל הש"ס בתוך תקופה קצרה גם בלי הבנה כלל.

וכתב על כך מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל בספרו שו"ת יביע אומר (חלק א - אורח חיים סימן כו) שהוא איבוד זמן, ואינו נחשב להם לימוד, ואין לך ביטול תורה גדול מזה. והביא שכ"כ הגאון ר' גבריאל איספראנסה בליקוטים שבסו"ס עץ החיים (דקל"ט ע"ד). וטוב מעט בכוונה מהרבות בלי כוונה.

ועל כל פנים בוודאי שאין לתלמידי חכם לבטל מלימודם בכדי שיגמרו הש"ס גירסא בלי הבנה. שהוא איסור גמור . וכיו"ב בס' פלא יועץ (מע' ידיעה), וז"ל: וכבר כתבו הפוסקים, שמי שיכול לפלפל בחכמה, ולקנות ידיעה חדשה, ומוציא הזמן בלימוד תהלים וזוהר, לגבי דידיה חשיב בטול תורה. ע"ש.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.