%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

אכילת מצות לפני פסח


ה' ניסן התשע"ה מאת:פנחס

שאלה:
אפשר לאכול מצות לפני פסח?

תשובה:
מותר לאכול מצה בחודש ניסן לפני הפסח, זולת בערב פסח שהוא יום י"ד בניסן שאסור לאכול בו מצה. וטוב להחמיר שלא לאכול מצה כבר מליל י"ד בניסן, אולם קודם לכן, מותר לאכול מצה.

אמנם יש שנהגו שלא לאכול מצה החל מראש חודש ניסן, ויש שהחמירו שלא לאכול מצה שלושים יום לפני הפסח.

ולא מן הדין הוא זה, אלא ממידת חסידות היא בלבד.


מקורות:

איסור אכילת מצות בערב פסח מבואר ברמב"ם ובירושלמי וכן פסק הרמ"א תעא ב| איסור אכילה מהלילה כו הוא דעת המג"א סק"ו| וראה בכה"ח ס"ק כב שהביא שנהגו בקושטא לא לאכול מר"ח| ההקפדה מראש חודש הוא ממידת חסידות , ורבים לא נהגו להקפיד בכך, אלא בערב פסח בלבד שהוא מן הדין.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.