%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

אכילת דגי בריכה בפסח כשעיקר מאכלם הוא חמץ?


י"ז ניסן התשע"ג מאת:ש.

שאלה:
האם מותר לדוג דגים מבריכות דגים [המתוחזקות על ידי חברה הגובה תשלום בכניסה לבריכה] בימי חול המועד פסח, כשעיקר מאכל הדגים הוא חמץ או תערובת חמץ?

תשובה:
יש להמנע מללכת למקומות שמאכילים שם חמץ לבעלי חיים בימי הפסח, כיון שעל פי ההלכה אסור ליהודי להאכיל חמץ בפסח לבעלי חיים שהרי חמץ בפסח אסור בהנאה.ואין לסייע בידי עוברי עבירה.

אולם אם עבר ודג דגים ממקומות הללו, מותר לאוכלם בפסח,ובפרט אם מאכלם הוא רק תערובת חמץ שנפסלה מאכילת אדם, ויש להשליך הפסולת שבבטן הדג לאחר פתיחתו למקום הפקר, דשמא יש שם חמץ בעין ואם לא ישליכנו מחוץ לרשותו הוא עלול לעבור על איסור בל יראה בפסח.

מקורות:
אסור להאכיל - שו"ע סימן תמח -ו/ היתר אכילה בדיעבד - עי' כף החיים סימן תמח ס"ק קיט קכ.[ועי' פסקי תשובות סימן תמח אות לג שהביא פוסקים שהחמירו בזה.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.