%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

אכילה ושתייה בבית קברות


י"ט כסלו התשע"ו מאת:קברן

שאלה:
שלום כבוד הרב האם יש היתר לקברן לאכול בתוך שטח בית קברות במהלך העבודה, וכן לשתות כשהחום גדול?

תשובה:
בית הקברות אין נוהגים בהם קלות ראש ולכן אסור לאכול ולשתות שם, אולם אם הקברנים שחופרים קבר למת ובמהלך העבודה צמאים הם למים וקשה עליהם לצאת בכל פעם שצמאים מחוץ לבית הקברות, רשאים לשתות שם כשהחום גדול, מכיון שעוסקים בכבודו של מת. ומכל מקום טוב שיהפכו פניהם מהקברות בשעה ששותים משום איסור "לועג לרש".

מקורות:
שו"ע יו"ד סימן שס"ח סעיף א' ובביאור הגר"א שם ס"ק א דאכילה ושתיה מיקרי קלות ראש, ועי' שו"ע או"ח דחכמים ותלמידיהם מותרים לאכול ולשתות שם מדוחק וכתב המשנה ברורה בשם המג"א כתב דלאנשים הלומדים שם בקביעות לעולם שעת הדחק הוא דאם יצטרך לילך לאכול ולשתות בביתו בודאי יתבטל מלימודו עי"ש ונראה דה"ה בענייננו לגבי הקברן, דלא יהא בית הקברות חמור מבית הכנסת |ועי' שו"ע סימן שמא א דכשאין לאונן בית אחר הופך פניו מהמת ואוכל ואין בזה משום לועג לרש|

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.