%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

איסור ריבית בהחלפת צי'ק למזומן


ד' שבט התשע"ו מאת:יעקב

שאלה:
האם בהחלפת צ'ק למזומן עם תמורת עמלה, יש בו חשש איסור ריבית?

תשובה:
המחליף צ'ק לכסף מזומן, דין החלפן כדין מלווה, ואפילו אם הצ'ק אינו דחוי אלא מזומן, דינו כמלווה שאם הבנק סגור הרי הוא לווה עד שיפתח הבנק, ואפילו אם הבנק פתוח ויש לו שם כסף, הרי הוא לווה עד שיגיע לבנק, ולכן יש להחמיר שלא להחליף צ'ק למזומן בפחות מסכום הצ'ק, שהרי בהפחתה זו יש בה נתינת ריבית לחלפן.

ויש להתיר רק באופן שהוא מבקש רק שכר טרחה, או שעשה היתר עיסקה כהלכה .

מקורות:
ברית יהודה עיקרי דינים פ"ב ס"ב| ברית פנחס עמוד מג.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.