%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

איזה תורה למדו האבות?


ז' כסלו התשע"ו מאת:אברהם

שאלה:
מצינו בחז"ל : (יומא דף כח עמוד ב) אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר (בראשית כד) "ואברהם זקן בא בימים", יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה היה שנאמר (בראשית כז) "ויהי כי זקן יצחק", יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר (בראשית מח) "ועיני ישראל כבדו מזקן". ורצינו לברר מה הם למדו בישיבה הלא עדיין התורה לא ניתנה להם? ומהיכן למדוה אם עדיין התורה לא ניתנה?

תשובה:
עיקר לימוד האבות הקדושים היה באמונת וידיעת ה' יתברך, כפי שעולה מדברי הרמב"ם (הלכות עבודת כוכבים פרק א). ובכלל זה היו עוסקים בחובת ההרחקה והתיעוב מעבודת אלילים וכפי שמצינו בחז"ל שהיה לאברהם אבינו "ארבע מאות פרקים" במסכת עבודה זרה.

אך יחד עם זאת עסקו גם בשאר חלקי התורה וכמאמר חז"ל (יומא כח:) עה"פ "עקב אשר שמע אברהם בקולי" – "קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה ואפילו עירובי תבשלין". ובוודאי שאברהם לימד את כל התורה הזו לבנו יצחק ולתלמידיו הרבים, והם העבירו הלאה את מה שלמדו וקיבלו מאברהם אבינו.

ומהיכן למד אברהם אבינו את התורה?

השיב על כך במדרש תהלים (מזמור טז):

אמר רבי שמואל בר נחמן אב לא לימדו, רב לא לימדו, ומי לימדו? "הקדוש ברוך הוא", דתני רבי שמעון בן יוחאי מלמד שזימן לו הקדוש ברוך הוא שתי כליות, והיו נובעות חכמה ודעת.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.