%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

אופניים חשמליות בשבת


י"ז תשרי התשע"ו מאת:יואב

שאלה:
1 - אופניים חשמליות בשבת בחג מותר לרכוב עליהם? והאם זה דרבנן או דאורייתא.
2 - סיגריות טבק (עישון טבק) שצריך לגלגל אותם ולהדביק הנייר מסביב, האם מותר לעשות זאת ביום טוב?

תשובה:
1. אסור לרכוב על אופניים בשבת וביו"ט מכמה טעמים, ובנוסף דומה הוא למה שאמרו חז"ל (שבת קיג.) "אם תשיב משבת רגלך" שלא יהיה הילוכך בשבת כהילוכך בחול, ואף לדבר מצוה אין להקל.(שו"ת שאילת יעקב סימן מה| כה"ח סימן ת"ד ס"ק ח| חזו"ע ח"ד עמוד מ).

וכל שכן שאין לרכב על אופנים חשמליות בשבת, שע"י הפעלתו נסגר מעגל חשמלי ויש כאן איסור תורה משום מבעיר, ולחלק מהפוסקים אף איסור בונה.

2. יש מהפוסקים שהקלו לכרוך נייר על עלי הטבק ולהדביק את הנייר ע"י רוק בלבד, לצורך עישון ביו"ט. (שדי חמד מערכת יו"ט סימן א סק"ד| כה"ח תקיא סקט"ז).

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.