%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

אגידת הלולב ומיניו עם אזיקון


ט"ז תשרי התשע"ו מאת:אברהם

שאלה:
האם יש בעיה לאגוד את הלולב עם אזיקון ?

תשובה:
כיון שהידוק הלולב ומיניו על ידי אזיקון אינו בכלל קשר (עי' חזו"ע שבת ח"ה עמוד עה), ולכתחילה למצוה מן המובחר צריך לעשות ב' קשרים זה על זה משום נוי, כמבואר בשו"ע (סימן תרנא א), לכן יש להמנע מלאגוד את הלולב עם ההדס והערבה ע"י אזיקון.[יש לציין שבני אשכנז יכולים להקל בזה לכתחילה עי' משנה ברורה סימן (תרנא -ח). ועי' כה"ח ס"ק יא].

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.