%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

מהי מצוות טהרה?

מהי מצוות טהרת המשפחה ?בחומש ויקרא ,פרק י"ח כתוב- "ואל אישה בנידת טומאתה לא תקרב..כי כל אישה יעשה מכל התועבות האלה, ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם."
הפרשה מפרטת איסורי עריות בין שניים כמו אמא ובן, אח ואחות,אב וביתו וכו'. בין הפסוקים הנ"ל מופיע איסור נידה- אישה נשואה, אסור לה לחיות
חיי אישות עם בעלה מיום שראתה דימום ועד לאחר שטבלה כהלכה.
שימי לבך לעובדה חשובה- איסור נידה הוא בדיוק באותה חומרה כמו איסורי העריות האחרים המפורטים בפרשה, זאת למרות שמדובר בקשר בין אישה
נשואה לבעלה! ואם תאמרי- מי אמר בכלל שמה שכתוב בתורה נכון ומחייב?- דעי כי ישנן הוכחות מדעיות רבות, שלא יתכן שהתורה נכתבה בידי אדם- שהרי
נכתבו בה גם דברים שלא ידעו אז בזמן כתיבתה ורק בשנים האחרונות המדע מגלה אותם( בעניין אמיתות התורה ומשמעות החיים מומלץ לבדוק באתר האינטרנט
של "הידברות" ). היהדות רואה את העולם כמכונה. לא יתכן לאמר שמכונה כלשהי נוצרה מאליה. כך גם תפיסת היהדות: אם קיימת יצירה-קיים יוצר. ישנו
בורא לעולם(המכונה). לא הגיוני לאמר שכל פרטי ופלאי העולם והבריאה נוצרו מאליהם, במקרה. לא הגיוני לחשוב שהעולם נברא מעצמו! ככל שהמדע מתקדם,
יותר ויותר מדענים מבינים כי יש כוח עליון שברא ומנהיג את העולם. בורא עולם נתן ספר הוראות מפורט כיצד להתנהג, על-מנת שנפיק את מירב התועלת מעולם
זה- כמו יצרן מכונה המצרף חוברת הוראות על-מנת שידעו כיצד להשתמש במכונה על-מנת שיְתָחֲזְקוּ אותה באופן היעיל ביותר ולאורך זמן. אם ישנה בריאה כל-כך
מורכבת , הרי אין זה במקרה ולא לחינם!ישנה מטרה ומשמעות לחיים. אם יש משמעות לחיים-אז חבל להחמיץ!
אין יהודי שאינו מקיים כלל מצוות. האחד פחות, השני יותר… זה מקפיד על מצוות צדקה וזה על דיבור בלשון נקייה וכד' .
גם מי שנחשב כאחד שאינו שומר תורה ומצוות,חשוב, לכל הפחות שישמור על 4 מצוות: ברית מילה,פסח, יום כיפורים וטהרת המשפחה. מצוות אלו הן אבן היסוד של העם היהודי.
אלו המצוות המינימאליות של כל יהודי, הן "הקווים האדומים" וחשוב להקפיד שלא לחצותם!
שימי לב-אנשים שאינם שומרים תורה ומצוות, בניגוד לכל הגיון שומרים דווקא על מצוות שלא נתפסות בשכל,שמכאיבות בגוף- שומרים דווקא על ברית מילה ויום הכיפורים-מדוע???

חשבי לרגע-
אם תהיי צמאה מאוד ויביאו לך כוס עם משקה טעים, אך יאמרו שיתכן ויש אחוז נמוך מאוד של רעל בתוכו- האם תשתי ממנו? ברור שבשום אופן לא!
באותו אופן- גם אם אינך שומרת תורה ומצוות, אך אומרים לך שיש מצוות שהן "הקו האדום" ביהדות וכל העובר עליהן עונשו כרת… באופן הגיוני, גם אם אינך מבינה מהו "כרת"
או אינך בטוחה באמיתות התורה, מחמת הספק- כדאי שתשמרי לכל הפחות על המצוות המהוות את "הקווים האדומים". כל מצווה היא יהלום! שווה לאסוף יהלומים! לכל הפחות
מהמצוות של "הקווים האדומים". אל תחשבי שאם אינך שומרת תורה ומצוות אז "זה לא יעזור" או "מה כבר זה יכול לשנות" וכד'.

טהרה – קידוש החומר

בבריאה ישנן 4 דרגות: דומם, צומח,חי ומדבר (בני –אדם) . כמובן שיש הבדל בין דרגה לקודמתה. אדם צריך להתבונן ולחשוב – במה אנו שונים מבעלי החיים? הם אוכלים,
אך אנו אוכלים. הם פרים ורבים, אף אנו פרים ורבים. על-פי תפיסת היהדות- זוהי מצווה להינשא. האדם צריך להתחבר לאישה , אך מתוך קדושה. הקדוש ברוך הוא נמצא
בין בני-הזוג וצריך לעשות מעשה, אך תוך כדי קידוש החומר. לדוג'- אדם הרוצה לאכול תפוח, יכול לקטוף ולאכלו, אך לא כך דרכה של היהדות. יהודי צריך לחשוב תחילה-
האם הפרי מעושר, לברך לפני האכילה וכו' . זוהי משמעות קידוש החומר: המעשה מותר- אך צריך לעשותו בקדושה! כך גם היחסים בין איש ואשתו- חיבור בין הגוף והנשמה
בין בני הזוג. הגוף אומר לאדם למלא את תאוותיו והנשמה אומרת לראות את אישיותו של השני ואת רגשותיו. הגוף מציג תאוות ויצרים, עם שכר מיידי- ואילו
הנשמה מציגה משימה ערטילאית הדורשת הקרבה. היחסים בין גבר ואישה דורשים מיזוג בין השניים: למלא אחר התאוות, אך בקדושה ובטהרה. התגברות עם תאוות ,
איפוק המתנה והתחשבות- מחשלים את הדור הבא ונותנים לילדים כוח נפשי לעמוד בניסיונות ולהתאפק !

קיצור הלכות טהרת המשפחה

אישה נעשית נידה מרגע שיוצא דם מרחמה בהרגשה. כל טיפת דם היוצאת מהרחם בהרגשה- מטמאה את האישה. בין בזמן וסת ובין אם זה בזמן אחר(לידה וכד').
מכאן למדים גם שכל דימום שאינו מהרחם(מהנרתיק וכו') אינו מטמא . אם את רואה דימום/ כתם שלא בזמן הוסת, עלייך להתייעץ עם רב המומחה לפסוק בענייני נידה.
על מנת לדעת האם הדימום מהרחם או לא. לפי זה יפסוק הרב האם הדימום/הכתם מטמא או לא. אסור לך להקל ולהחליט כי הכתם "נראה בסדר" , או להחמיר ולאמר
לעצמך "בטוח זה לא בסדר,זה נראה ממש דם" – ובעקבות החלטה זו, לפרוש מבעלך. המצוות הן דרכי נועם וניתנו ע"מ לחיות בהן. חכמים מנסים לטהר אישה לבעלה
ככל האפשר. בשום אופן אל תחמירי על עצמך, את עלולה רק לגרוע. אל תשכחי שיש לך שותף נוסף , מצפה וממתין לך …

התנהגות בני הזוג בזמן נידה:

מרגע שאת נעשית נידה ועד לאחר טבילתך, אסורה קירבה גופנית בינך לבין בעלך, ובפרט קרבה של חיבה. הלכות ההרחקות השונות בין עדות מסוימות לכן כתבתי לפנייך
רק את המינימאליות והמשמעותיות ביותר ובקצרה :

*איסור קיום יחסי אישות
*איסור שינה באותה מיטה(גם אם המיטה רחבה מאוד, או שישנים במזרונים רחבים).
*איסור נגיעה של חיבה(חיבוק,נישוק וכד') .

חשוב מאוד!
רק לאחר ספירה שבעה נקיים וטבילה מותרת קרבה גופנית בינך לבין בעלך! אישה שספרה מספר ימים כהלכה- גם אם ספרה יותר מכך, אך לא טבלה- אסורה על בעלה
עד  שתטבול! לידיעתך- ישנן הלכות הרחקות נוספות שחשוב מאוד שתתייעצי ותלמדי אותן. כפי שבודאי שמת לב – מהות דיני ההרחקות הן להפריד בין הגבר והאישה על –מנת
למנוע הרהורי חיבה וממילא קירבה יתרה. הרי מי כמוך יודעת שיצר האדם חזק ואם לא תהיינה הגבלות, הרי שמנגיעה קטנה- המעשה עלול להיגרר לאיסור כרת-קיום יחסי אישות.

ע"מ להיטהר לבעלך , עלייך לעבור שלושה שלבים:
-בדיקת הפסק בטהרה.
-ספירת שבעה ימים נקיים.
-טבילה במקווה.

על מנת להקל עלייך, אפרט במעט אחד לאחד:

בדיקת הפסק טהרה:
בדיקת הפסק טהרה, מטרתה לברר שאכן פסק הדימום ואפשר להתחיל את התהליך לקראת הטהרה. אפשר לבצע בדיקת הפסק בטהרה, לא לפני היום הרביעי (לעדות ספרד) או היום החמישי
(לעדות אשכנז),מיום קבלת המחזור, בתנאי שפסק הדימום.

הפסק בטהרה כולל שלושה שלבים:

*רחצה יסודית באותו מקום וסביבו(אפשר בכל שעה משעות היום , לאחר שפסק הדימום).
*בדיקה פנימית(לעומק ולצדדים), עם בד בדיקה (הנקרא עד) , לברר שאכן פסק הדימום. בדיקה זו יכולה להיעשות בערך משעתיים לפני שקיעה ועד שקיעה.
*מוך דחוק- מנהג כשר להשאיר עד בדיקה באותו מקום משקיעה ועד צאת הכוכבים( כ18 דקות) .

***חשוב מאוד!
אם עשית בדיקת הפסק טהרה והבד יצא עם הפרשה לבנה/צהובה, ב"ה את יכולה להתחיל לספור שבעה נקיים למחרת. אם הבד יצא עם דימום, כנראה ש"זה לא היום שלך" .
המתיני עוד יום ולמחרת נסי שוב לבצע בדיקת הפסק טהרה. אם הבד יצא עם הפרשה חומה- כדאי שתמתיני עוד 10 דקות לפחות(בתנאי שלא שקעה השמש) ותבדקי שוב.
אם גם בדיקה זו עם גוון חום- שמרי את בד הבדיקה והתייעצי עם רב פוסק.
לעולם אל תדחי בדיקת הפסק בטהרה, גם אם ברור לך בוודאות שלא תוכלי לטבול בשבוע הבא באותו יום. יש הפתעות בחיים!

שבעה נקיים:
יום למחרת בדיקת הפסק הטהרה, מתחילה האישה לספור שבעה נקיים- עד הטבילה. מבחינה הלכתית- כל עוד שהאישה לא טבלה הרי היא נידה לבעלה. כל יום במהלך שבעת
הימים הנקיים, על האישה לבדוק עצמה בדיקה פנימית עם בד, שתי בדיקות: אחת בבוקר ואחת לפני השקיעה. אם באחת הבדיקות התגלה מראה בגוון חום, כתום, ורוד , שחור
או אדום- חשוב מאוד לשמור את בד הבדיקה ולהראותלרב פוסק. לידיעתך- להלכה, רק דימום שמקורו מהרחם-מטמא . לכן יתכן שהמראה שראית יהיה טהור, אם יתברר כי
מקורו אינו מהרחם. אני מדמיינת אותך מרימה גבה ושואלת ברתיעה-"להראות לרב?איך אפשר להראות לרב את בד הבדיקה? " עם יד על הלב, מה כל כך מרתיע? כולנו יודעות
שכאשר צריך ללכת לרופא נשים אנו עושות זאת, עם כל ההסתייגות , הקושי וחוסר הנעימות. אנו מבינות את הצורך וכי אין ברירה. כאשר אישה צריכה להיטהר לבעלה, להלכה
היא חייבת שבעה ימים נקיים לחלוטין ולכן כל כתם "חשוד" חייב להיבדק על ידי מומחה בהלכה האם הוא טהור או לא מבחינה הלכתית . לידיעתך- לא כל רב מוסמך לבדוק בענייני
נידה, אולם אלה שכן, למדו זאת תקופה ארוכה, על מנת להבחין ולהבדיל בין הגוונים השונים. האם ידעת שרב מוסמך יכול לדעת האם זהו דם מהרחם או מהפרוזדור?
האם זהו דם של פצע או אולי דימום של הריון? אם את מתכוונת לזאת שלא נעים שרב מכובד "יתעסק" עם "הבדים האלה" , הריני להודיעך שהיות והמצווה כל כך חשובה ,
הרי שהרב בודק את בד הבדיקה באותה קדושה וטהרה כמו שהוא בודק ספר תורה על מנת לבדוק אם הוא כשר או פסול, כמו שהוא בודק תפילין ומזוזות. אין לו שום עניין אחר-
מלבד לטהר אישה לבעלה. פרט לזאת- הרב הפוסק אינו צריך כלל לפגשך. עלייך רק לדאוג לסדר את בד הבדיקה בצורה אסטטית- קפלי את הבד לחצי כלפי פנים, שימי בתוך
פתקית לבנה מקופלת לחצי ורשמי בצד החיצוני , איזו בדיקה זו מתוך שבעת הימים הנקיים. באופן כזה הכניסי למעטפה ורשמי מספר טלפון/פלאפון בלבד ושלחי לרב. הרב לא
צריך לדעת של מי הבדיקה . הוא כבר יחזור אלייך טלפונית עם תשובה. ישנן כמה אפשרויות להגיש לרב את הבדיקה:

*להביא את המעטפה לאשת הרב.
*לשים את המעטפה בתיבת הדואר/ארון חשמל הסמוך לבית הרב ולהודיע לו טלפונית ששמת שם מעטפה עם בדיקה.
*לשלוח את בעלך עם המעטפה אל הרב.
אם בכל זאת עדיין קשה לך למסור בדיקה לרב, יש באפשרותך ליצור קשר עם הבלנית או מדריכה לטהרת המשפחה ולמסור לה את הבדיקה- על מנת שתעביר  אותה לרב.
במהלך שבעת הנקיים צריך ללבוש לבנים בצבע לבן ולהחליף לסדין נקי ובדוק (רצוי לבן).

חשוב שתדעי-
אישה שיש לה קושי גדול בביצוע הבדיקות, או שרואה כתמים רבים, כדאי שתשאל רב פוסק. יתכן שהרב יקל ויורה לה לבדוק שלוש בדיקות בלבד:

*הפסק בטהרה.
*בדיקה ביום הראשון לשבעה נקיים (למחרת הפסק הטהרה).רצוי בדיקה נוספת ביום הרביעי לשבעת הנקיים.
*בדיקה ביום השביעי לנקיים(יום טבילה). אישה שזמן הביוץ שלה יוצא לפני טבילה ולכן אינה מצליחה להרות, כדאי שתתייעץ עם רב. ישנן דרכים רבות ופשוטות לקיצור הוסת
וכך ממילא יום הטבילה יהיה מוקדם יותר.

יום הטבילה:הקדמה

יום הטבילה הוא יום הכנה לקדושה. יום של התרוממות ושלום. חיבור אמיתי בינך לבין בעלך. חשוב שתעשי כל שביכולתך על מנת להגביר את השלום והאהבה בינך לבין בעלך.
ידוע כי בכל מקום או זמן , שיש יותר קדושה, יש יותר הפרעות. מה הפלא, אם כך , שדווקא ביום זה בעלך פגע בך יותר, העליב , כעס וכד'. ואת מרגישה פתאום פגועה ומרוחקת
ואומרת בליבך "לא מגיע לו שאלך לטבול" או – "מה הוא חושב, הוא יתנהג איך שמתחשק לו , בלי להתחשב ואחרי טבילה הוא כאילו שכח ומנסה להתקרב, אף בלי להתנצל?
הפעם אני לא אוותר לו!!!" – זה בומרנג! עם יד על הלב,כשאת מנסה "להחזיר לו", מי נפגע ראשון? האם לא את? את פגועה, מושפלת,כואבת. אמנם גם הוא, אך לא כדאי
להכניס למערבולת הזו! הרבה יותר כדאי ומשתלם לנסות להרים את הראש למעלה בגאווה ולומר לעצמך "אני לא אהרוס את מידותי בגלל התנהגותו. אני אתגבר- וביחד נתקרב" .
כדאי שבכל זאת תנסי לגשר וללכת לטבול בזמן- ואז בזמן טבילה, תבקשי מריבונו של עולם שבזכות ההתגברות על מידותייך ובזכות התקרבותך לבעלך, שהקדוש ברוך הוא,
יפתח את ליבו והוא יתרכך ויבין את טעותו. אין ספק שככל שתעשי זאת יותר בשלמות, התוצאות יהיו בהתאם. זה לא אומר שבעלך יבוא ויבקש את סליחתך , אך סביר מאוד
להניח שתראי שינוי בהתנהגותו כלפייך . משתלם לך!!
זכרי כלל חשוב בחיים- "אל תהיה צודקת – היי חכמה ! "
מה יעזור לך אם תהיי צודקת, אך אש המחלוקת והכעס יהיו תדיר ביניכם? לא משנה עם מי הצדק. העיקר שתהיה בביתכם ברכה, שמחה והצלחה! ביום טבילה יש התקרבות
מיוחדת, אתם כמו חתן וכלה ביום חופתם: לשם כך כדאי שתכיני מאכל קטן חגיגי ואהוב, תארגני יפה את החדר, אולי חגיגי ומעניין יותר? את יודעת , ישנתן תחינות מיוחדות
שכדאי מאוד לאמרן לפני ואחרי הטבילה . מהות התחינות הן תפילה על בעלך ועל הקרבה והאהבה ביניכם. לא כדאי לך להפסידן!

הלכה למעשה
זמן טבילה הוא לאחר צאת הכוכבים. בשעת הטבילה, צריך להיות כל גופך בבת אחת בתוך המים ולכן, עלייך לנקות היטב את גופך,
על מנת שהמים אכן יגיעו לכל מקום. לפנייך פירוט ההכנות לטבילה :

*הסירי תכשיטים, עדשות מגע ושיניים תותבות.
*הסירי איפור.
*הסירי לק מציפורנייך.
*חפפי שיער ראשך וסרקי במסרק.
*נקי פינות עינייך.
*חפפי אפך מבפנים ומאחור. נקי חורי העגילים.
*צחצחי וחצצי שינייך.
*נקי פטמות וטבור.
*רחצי ופספסי שיער בית השחי ובמקומות הצנועים(בנות ספרד נהגו לגלח באותו מקום).
*גזרי צפרני ידייך ורגלייך ונקי בין האצבעות.
*רחצי היטב את כל גופך.

עייני בגופך ובדקי – האם עשית הכל?
לאחר שעשית את כל ההכנות כהלכתן, קראי לבלנית. תפקידה של הבלנית הוא לוודא שבזמן הטבילה כל גופך בתוך המים בבת אחת (אפילו שערה אחת לא תישאר בחוץ) אל נא
תרגישי אי נעימות כיוון שהיא עושה את תפקידה בנאמנות ובקדושה ללא שום עניין אחר. לאחר הטבילות הבלנית אומר בקול "כשר" ואם גם בשמיים מכריזים "כשר"! כעת את יכולה
להתקרב לבעלך בקדושה, בטהרה ובשמחה.

טיפים מעשיים להקלה בשמירת מצוות טהרת המשפחה 

*     בזמן טהרה(מטבילה ועד קבלת הוסת), הקפידי ללבוש לבנים צבעוניים. אם אין באפשרותך , השתדלי להשתמש במגן תחתון.
*     בזמן טהרה- אל תסתכלי על נייר הטואלט לאחר הקינוח בשירותים. רצוי לא להשתמש בנייר טואלט ורוד או כתום.
*     בזמן טהרה- לעולם אל תבדקי , על דעת עצמך, בדיקה פנימית עם עד. במידה וראית כתם חריג, התייעצי עם רב, בלנית, או מדריכה לטהרת המשפחה.
*     בזמן שבעה נקיים- במידה וראית כתם או ראיה על עד הבדיקה, שמרי את עד הבדיקה ואל תחליטי על דעת עצמך. גם אם הגוון נראה לך אדום בוודאות,
שאלי רב(ישנם מקרים שגם דימום-טהור).
*     כדאי לשמור באופן קבוע וזמין את מספר הטלפון של המקווה על מנת להתייעץ עם הבלנית במקרים הבאים :

*שעות פעילות המקווה/זמן טבילה.
*כאשר יום הטבילה שלך יוצר ביום מיוחד כמו ערב שבת/חג וכד'. במקרה כזה, מומלץ להתקשר למקווה כמה ימים קודם ולשאול לזמן הפתיחה וכיצד להתכונן לטבילה.
*אם יש לך שאלה הלכתית בנושא טהרת המשפחה ואין לך את מי לשאול.
*אם יש לך עד בדיקה שאת צריכה להראות לפוסק ואינך יודעת למי .
ועוד ….

אחותי יקירתי- אני מצרפת בזאת קיצור הלכות הטהרה, על מנת להקל עלייך וכן את התחינות שלפני ואחרי הטבילה.
ורגע לפני שאסגור- אם את מעוניינת לקרוא על

שאלות אקטואליות בנושא הטהרה, לחצי כאן

אלייך המתחילה במסלול הטהרה

בדיקת הפסק טהרה:

*  רחצי באותו מקום  וסביבו.
*  בדקי עם בד אחה"צ לפני השקיעה.                                             

אופן הבדיקה: כרכי את בד הבדיקה סביב אצבעך, החדירי לעומק, סובבי, הוציאי ובדקי שהוא אכן נקי.

* ביום שבו סיימת מחזור- לפני השקיעה  לא לפני היום הרביעי (לעדות ספרד) או החמישי(לעדות אשכנז).

שבעה נקיים

ממחרת הפסק הטהרה בכל שבעת הימים הבאים חובה לבדוק שתי בדיקות : אחת בבוקר , ואחת לפני \השקיעה . (הקפידי לפחות על הבדיקות הכתובות
בתחתית דף זה והשתדלי לבצע בדיקות נוספות במהלך השבוע).
 אם מראה בד הבדיקה אינו לבן/צהבהב, חשוב לשמור את בד הבדיקה ולהתייעץ עם
רב/בנית או בלנית
 טבילה  יום הטבילה  יוצא אותו יום של הפסק הטהרה, לאחר שבוע.

רחצה : רחצה הגוף וחפיפת השיער. (הסירי תכשיטים ואיפור, חצצי שינייך, נקי ציפורנייך ואוזנייך.)
סרוק: כל השיער שבגוף.
עיון: בדיקה שאין חציצה על  הגוף.
טבילה: לאחר צאת הכוכבים.

בדיקות העלולות לעכב טבילה הן:

*הפסק טהרה.
*בדיקה ביום הראשון לנקיים (למחרת ההפסק טהרה). ורצוי גם ביום הרביעי לנקיים.
*בדיקה ביום השביעי לנקיים (יום הטבילה) .

זכרי!
 רק לאחר ספירת שבעה נקיים וטבילה, מותרת קירבה גופנית בינך ובין בעלך!

תחינה לפני טבילה

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו: אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב-
שתשמור ותנצור ותנטור תמיד את בעלי מכל נזק ומכל רע ומכל חולי.
ותתן לו חיים טובים, חיים ארוכים, חיים של עושר וכבוד.
ותתן לנו זרע של קיימא ובנים הגונים וצדיקים. ותטע ביננו תמיד אהבה ואחוה, שלום וריעות.
ותקבע אהבתי בלב בעלי שלא יחשוב בשום אישה בעולם זולתי. ותטע בליבנו אהבתך ויראתך לעשות רצונך
ולעבדך בלבב שלם כיהודים כשרים. ולעשות צדקה וחסד עם עמך ישראל.
ותברך את בעלי ברכה שלימה ברוב עוז ושלום כדבר שנאמר: 
"יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחונך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום".
ונאמר "ה' ישמרהו ויחיהו ואושר בארץ" .
אמן כן יהי רצון .

תחינה אחרי טבילה
ריבונו של עולם. בלב רגיש אני מקיימת מצוות טבילה לשם טהרה.
השתדלתי להיות נאמנה למצוותיך ומצפה לישועתך.
וכשם שמֵי המקווה מטהרים אותי מבחינה רוחנית,
כך אני מתפללת אליך שתשטוף מעלי כל עבירה ועוון וכל עצב ויגון.
ריבונו של עולם, אשר בידיך נפש כל חי,
חונן אותי ואת בעלי(ובני המשפחה) ואת כל קרובי
ואת כל עם ישראל מברכותיך:
לחיים ארוכים, בריאות, אושר ומזל טוב (ונחת מבנים)
ותשרה עלי את רוחך הטהורה ושכינת קודשך .
ויהי רצון שיהא ביתנו  בית של שלום, אהבה ואחווה.
וחסדך לא יסור מעימנו נצח .
ואהיה תמיד ראויה לטהרה הראויה לנשי עמך בית ישראל.
אמן.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.